Make your own free website on Tripod.com

http://geo.web.ru/druza/index.html Прекрасен сайт за минерали на Александр Евсеев

 

http://www.earthandman.org/bg/ Музей Земята и хората. Всяка година се провеждат Великденска, Коледна и Октомврийска борса на минерали.

 

http://www.minerant.org/ Страница на колекционери на минерали

Anton Ivanov - HIGH QUALITY MINERALS FROM BULGARIA, RUSSIA, KAZAKHSTAN, ETC.

http://www.catalogmineralov.ru/ Каталог на минерали (на руски език)

 

Ахати от Судетите - Полша и Чехия