Списък на минерали от колекцията на Римма Токарева и

Николай Господинов


Главна страница | Колекция от фосили | Връзки | Нови постъпления:4 3 2 1


В първата колона на таблицата е дадена минералната асоциация в образеца. С удебелен шрифт са отбелязани основните минерали. Във втората колона са описани находищата. В третата колона са включени каталожните номера на образците от инвентарната книга, като за образците, които са фотографирани е изградена връзка към снимката им. В четвъртата колона от таблицата са показани снимки на характерните образци.

последна промяна 24.08.2011 г.

название находище
Каталожен No
Снимка
авгит с. Крушевец (кариерата), Бургаско, България
583
 
азурит Гърция
781
 
неизвестно
609
 
азурит, малахит Казахстан
456
Азурит456
актинолит с. Аврен, Родопи
582
 
Сарановско находище, Урал, Русия
379
 
Слюдорудник, Урал, Русия
397
 
актинолит, кварц Дашкесан, Азербайджан
9
 
албит Канарата (албититово нах.), с. Хлябово, Сакар планина, България
816, 931,
Албит
албит, апатит, амфибол анарата (албититово нах.), с. Хлябово, Сакар планина, България
932.
 
алмандин Русия
447, 554
Алмандин554
р. Явуз дере, Тополовградско, България
743, 789,930,
Алмандин 789
амазонит Русия
448 464
аметист Витоша, над с. Марчаево
595
 
Маджарово
597
 
остров Ливингстън, п-ов Хард
617
 
рудник Чала, Спахиевско рудно поле, Хасковско
658, 707
 
Русия
449
 
с. Вишнево, Родопи, България
542, 593
 

нос Кораблик, Колски п-ов, Русия

681, 682, 683
 
с. Горна Кула, Крумовградско, Източни Родопи, България
750
 
аметист с хематитови включения Витоша
602
 
аналцим с. Бараци, Източни Родопи, България
782, 868, 869, 879
 
с. Златолист, И. Родопи, България
942, 949
 
с. Банево, Бургаско (кариерата)
867, 700
 
анапаит Трета черноморска кариера гр. Керч, Кримски п-ов, Украйна
141, 311, 439
 
анапаит, барит Трета черноморска кариера гр. Керч, Кримски п-ов, Украйна
133
АанапаитБарит133
анатаз Мань Хамбо, Северен урал, Русия
615
Анатаз 615
андалузит Източни Саяни, Иркутска обл. Русия
41
 
андалузит (разнов. хиастолит) Русия
551
 
андрадит Дашкесан, Азербайджан
10, 73, 74, 75, 326, 329, 336
Andradite75
с. Латинка, Родопи, България
581
 
андрадит, епидот Дашкесан, Азербайджан
62
 
андрадит, епидот, магнетит Дашкесан, Азербайджан
332, 333
 
андрадит, магнетит, актинолит Дашкесан, Азербайджан
77
Андрадит77
антимонит нах. Доброселец, Тополовградско, България
739, 824
Антимонит 824
Марешница, Родопи, България
673
Антимонит 673
Хайдаркан, Узбекистан
462
нах. Джижикрут, Таджикистан
413
 
анхидрит Пинега, Архангелска обл. Русия
158
 
анхидрит, гипс Пинега, Архангелска обл. Русия
157
 
апатит Дашкесан, Азербайджан
445
Апатит445
р. Явуздере, Тополовградско, България
627, 805
 
нах. Канарата, с. Хлябово, Тополовградско, България
825, 826, 827, 828, 831, 832
Апатит 826,827,828
Витоша, България
806, 823
 
Вишневогорск, Урал, Русия
822
 
Слюдянка, Русия
343 - 345, 820, 821
 
апатит, албит нах. Канарата, с. Хлябово, Тополовградско, България
829, 830
 
апатит (вар. саамит - стронциев апатит) Ловозерски масив, Кольский п-ов, Русия
359
 

апатит (вар. саамит), арфведсонит

Ловозерски масив, Кольский п-ов, Русия
410
 
апатит, кианит с. Планиново, Тополовградско, Сакар пл. България
776
 
апофилит Пуна, Индия
711
 
с. Груево, Родопи, България
573 - 575, 752
арагонит Minglanilja, Kuenca, провинция Арагон, Испания
604
 
Карлюкски пещери, Тюркменистан
324 408
Арагонит324 Арагонит408
с. Ахматово, кариерата, България
812
 
арагонит (стронциев) Кърджали, България
785
 
арсен самороден Сарбайско нах. Казахстан
845
 
арсенопирит Еньовче, Родопи, България
539
 
рудник Руен, Осогово
710, 756
Арсенопирит710
арфведсонит с. Алинци, м. Църн камен, Македония
809
 
астрофилит Колски п-ов, Русия
28
 
астрофилит, егирин Хибини, Колски п-ов, Русия
425
Астрофилит425
аурикуприд Золотая горка, Карабаш, Илмени, Урал, Русия
664
 
ахат Нови Косциол, планина Судети, Полша
746
Ахат746
Източни Родопи, България
638, 875, 876, 878,
Ахат878
Фрайберг, Германия
626
 
ахат мъхов Стрелбището, Момчилград, Родопи, България
576
 
баратовит Дара и Пиоз, З. Тянь-Шань, Таджикистан
838,
баратовит 838
барит Аумынзатау, Шохетау, Туркмения
24
барит24
Кремиковци
556, 559, 560,
621-623, 644
 
нах. Белореченское - Кавказ
37,38,39
барит38
Звездел, Родопи, България
816
 
Лаврион нах. п-ов Атика, Гърция
846
 
Туркмения
167
 
барит, вивианит г. Керч, Трета Черноморска кариера
142, 150
BariteVivianite
берил (смарагд) Изумрудни копи, пос. Малышева, Урал, Русия
35, 36, 402,403, 804,819,
Смарагд 804Смарагд 819
Урдини езера, Рила, България
579, 726
 
берил (аквамарин) с. Вишнево, Родопи, България
578
 
берил Изумрудни копи, пос. Малышева, Урал, Русия
549
 
Смиловене, България
648, 924, 925, 926,
 
берил (гошенит) с. Латинка, Родопи, България
580
 
бончевит Нареченски минерални бани
717
 
брошантит, розазит, халкопирит Кремиковци, България
677
 
брукит, анатаз Владая, Витоша, България
763
 
брусит Рудните планини, Германия
350
Brucite350
бустамит, родонит рудник Еньовче, Родопи, България
922,
вавелит р-к Чала, с. Спахиево, Хасковско, България
571, 757, 927,
Вавелит757
вавелит, аметист (кварц), борнит р-к Чала, Спахиевско рудно поле, Хасковско
659
 
валховит с. Лескар; България
678
 
ванадинит Мибладен, Мароко
721, 947
 
везувиан вр. Петлите, Рила, България
943
 
г. Асбест кариерата, Урал, Русия
378
 
везувиан, уваровит, хромит Сарановское местор.- Урал, Русия
46
 
вивианит (вар. керченит) гр. Керч, Трета черноморска кариера, Крим, Украйна
128, 130, 132, 134, 148, 149,
151-154, 313, 314, 319
Вивианит148
гр. Керч, Черноморски кариери, уч. "Е", Крим, Украйна
136, 137, 143, 312
Вивианит136 Вивианит143
вивианит в Arcicardium acardo Керч, уч. "Е", Украйна
316, 320
 
вивианит в Arcicardium acardo и Prosodacna macrodum Керч, уч. "Е", Укрйна
317
 
вивианит, барит г. Керч, Третa Черноморскa кариерa
138, 139
 
вивианит, барит, мида- Arcicardium acardo г. Керч, участък "Е"
146
 
вивианит, лептохлорит и др. Керч, уч. "Е", Украйна
312
 
вивианит, манганови окиси г. Керч, Трета Черноморска кариера
145
 
вилиомит, делхаелит, щербаковит Хибины, шахта Материальная, Русия
25
 
вилуит Русия
443
 
витерит Кремиковци, България
459
волфрамит Китай
613
 
неизвестно
718
 
вулфенит Межице, Словения
699
 
галенит Мадан
83, 586,
 
нах. Белая речка, около село Никел, Северен Кавказ
414, 415, 416
ГаленитБарит416
р-к "9-ти септември" кв. Шаренка, Мадан
79
 
галенит, сфалерит, халкопирит, кварц Мадан, България
671
 
галенит, флуорит нах. Устрем, Тополовградско, България
748
 
галенит, халкопирит, кварц рудник Девети септември, Мадан, Родопи, България
712
 
геленит, пирит, кварц Централна Петровица, Маданско руд. поле, България
669
Галенит 669
гипс язовир Куйбишев, гр. Уляновск, Русия;
96
 
г. Керч, участък "Е", Украйна
156
 
Гаурдак (пещерата), Туркмения
407
Гипс407
Калбинский хр. пос. Ауезов
30
Gypsum30
с. Алексин Тульская обл. Русия
32, 33, 417 - 420
 
Казахстан
460
 
с. Косоврасти, Дебърско, Македония
807
 
рудник Кошава, България
921,
 
с. Полски градец, България
742
 
гипс (роза) Каракум?
437
 
гранат Аврен
589
 
Тополовград, стария път за Хлябово, "Стената"
765
 
гросулaр вр. Петлите, Рила
944
 
Дашкесан, Азербайджан
335
 
Якутия, Русия
442
 
гьотит Кремиковци, България
533
 
диаспор връх Аида, Спахиево, Хасковско, България
713
диопсид, скаполит, магнетит Лебяженский рудник, Среден Урал, Русия
49
диопсид (вар. хромдиопсид) Инагли, Якутия, Русия
455
Хромдиопсид
дистен (кианит) Колски п-ов ? Русия
94, 450, 451, 452
 
Чепеларе, Родопи, България
874
 
Ихтиманско, България
871
 
с. Планиново, Сакар пл. Тополовградско, България
740, 802
 
вр.Тряндовец, Сакар пл. Тополовградско, България
645, 800, 801
 
дистен (кианит), парагонит Борисовски сопки, Урал, Екатеринбургска обл. Русия
839, 840, 841
дистен 839
доломит кариера Мрамор, с. Устрем, Сакар пл. България
900,
 
доусонит Слани, Чехия
722
 

евдиалит, астрофилит

Колски п-ов, Русия
453
Евдиалит 453
евклаз Рибаус, Мозамбик
937,
егирин Кольский п-ов, Русия
27
 
егирин, астрофилит, вилиомит шахта Материальная, Хибини, Колски п-ов, Русия
367
 
егирин, евдиалит, астрофилит, нефелин, калиев фелдшпат Хибини, Колскип-ов, Русия
363
егирин, пектолит (по делхаелит), вилиомит, нефелин Хибини, Кольский п-ов, Русия
364
 
егирин, сфен (титанит) Кольский п-ов
29
 
енаргит, тетраедрит, тенантит Челопеч, България
946
 
енигматит, евдиалит, егирин шахта Материальная, Хибины, Кольский п-ов, Русия
360
Евдиалит360
епидот Нова махала, Батак, България
546, 585
 
Явуз дере, м. Саядес, Сакар. пл. България
794
 
епидот, хабазит, кварц, калцит с. Черноморец, кариера Кайряка, Бургаско, България
534
 
злато самородно р-к Чала, с. Спахиево, Хасковско, България
758,
Злато758
илваит с. Бял извор, Ардинско, Родопи, България
860
 
Seriphos, Гърция
755,
Ilvaite755
илменит р. Явуз дере, Тополовградско, България
741, 749, 792, 793
 
йохансенит р-к "9 септември", Мадан, България
290
 
кавансит, стилбит? Пуна, Индия
720
какоксенит рудник Чала, Спахиево, Хасковско, България
650
Какоксенит650
калиев фелдшпат (слънчев камък) Потанина планина, Урал, Русия
354, 355
 
калцит 5-6 км. южно от Юговското ханче, България
601
Calcite601
Белореченско нах. Кавказ
15
 
Дашкесан, Азербайджан
61, 72, 330, 331, 440
 
м. Росен ? България
104, 116, 117, 119,
120, 121, 122, 124
Калцит104 Калцит122 Калцит121 Калцит116
нах. Хрустальное, Якутия, Русия
353
 
кариера Лиса, край Магнитогорск, Урал, Русия
901, 902,903, 904-920,
Калцит903-920
р-к Девети септември, Мадан, България
86, 587
 
Мадан, България
891, 892
 
р-к Червено знаме, мина Росен, Бургас
536
 
уч. Сърнешко кладенче, р-к Червено знаме, мина Росен, Бургас
506
калцит506
гр. Уляновск, Русия
97, 300
Калцит97
калцит (пещерен) п. Гаурдак, Туркмения
45
 
калцит (розов) м. Росен ? България
121
 
калцит с включения от актинолит Дашкесан, Азербайджан
71
 
калцит, епидот с. Крушевец, кариерата,, Бургаско, България
505
 
калцит, кварц в корал с. Русавкино, Московская обл. Русия
43
 
калцит, пирит м. Росен ? България
114, 118, 123
 
калцит, пирит по амонит Speetoniceras versicolor язовир Куйбишев, Симбирск, Русия
95
 
калцит, хабазит нах. Таигинка, Урал, Русия
164
 
калцит, халкопирит р-к Девети септември, Мадан, България
584
 
Камарезит Лаврион, п-ов Атика, Гърция
848
Камарезит 848
канкринит Астрофилитов ручей, Хибини, Колски п-ов, Русия
837
канкринит 837
каситерит Сарыджаз, Киргизия
6
Каситерит6
кварц Дашкесан, Азербайджан
21 - 23, 60, 76 339
 
Красный луч, Украйна
352
 
Латинка, Родопи, България
646
 
м. Росен ? България
108
 
Мадан, България
81, 885, 886
 
Осиково, Родопи, България
610, 611
 
пл. Патиль, ок. с. Прохладное, Крым, Украйна
511
 
с. Гълъбово, Смолянско, България
501, 502
 
с. Пресека, община Кирково, Източни Родопи, България
753
 
с. Търън, м. Речицата, Смолянско, България
577, 612
 
северно от с. Хлябово, Тополовградско, България
744
 
кварц - опушен Володарск-Волынский, Волынское находище Украйна
159
 
кварц - цитрин Володарск-Волынский, Волынское нах. Украйна
160
 
кварц (зелен), епидот Малко Търново, България
102
 
кварц (сив) Меден рид, България
103
 
кварц, калцит Мадан, България
887-890
 
кварц (японски двойник), галенит, сфалерит Централна Петровица, Маданско рудно поле, България
667
 
кварц с включения от пирит Мадан, р-к Петровица, България
616
 
кварц, анкерит р-к "9-ти септември" кв. Шаренка, Мадан
85
 
кварц, галенит Мадан, България
84, 668
 
кварц, спесартин Латинка, Родопи, България
759
 
кварц, сфалерит Мадан, България
893
 
кварц, сфалерит, калцит, халкопирит Могилата, Маданско руд. поле, България
670
 
клиноцоизит (?) р. Явуз дере, Тополовградско, България
745
 
корунд (син) Илменски резерват, Урал, Русия
596
 
корунд (рубин) с. Мишевско, Родопи, България
784, 928,
рубин928
крокоит Точильная гора, Свердловская обл. Русия
48
Кроит48
кутнахорит Кремиковци, България
676
 

лабрадор

Украйна
346
Лабрадор 346
лепидокрокит Кремиковци, България
864, 865, 866, 940
Лепидокрокит865
лепидолит, рубелит, албит Русия
14
 
ломонтит, епидот, калцит Дашкесан, Азербайджан
338
 
лудвигит, магнетит находище Крумово, Ямболско, България
737, 738
 
магнезиоастрофилит Кировска кариера, г. Апатиты, Кольский п-ов, Русия
13
 
магнетит Дашкесан, Азербайджан
328
 
Тополовград, Сакар планина, България
628, 895
 
магнетит, епидот Дашкесан, Азербайджан
327
 
малахит България
923,
 
Заир
42
малахит? мина Пропада, Росенско рудно поле, България
99, 100
 
манганови окиси, барит г. Керч, Трета Черноморска кариера, Крим, Украйна
135
БаритMnоксиди135
марказит язовир Куйбишев, гр. Симбирск, Русия
91, 297-299
 
Франция
603
 
марказит, пирит (псевдоморфози) язовир Куйбишев, гр. Симбирск, Русия
90, 92
 
мед самородна Кремиковци, България
600
 

р-к Чала, Спахиевско рудно поле, Хасковско, България

657, 938, 939
Мед939
нах. Цар Асен, България
778
 
милерит Сарановско находище, Урал, Русия
47, 387
Милерит47
милерит, титанит(зелен) Сарановско находище, Урал, Русия
386
 
молибденит нах. Канарата, с. Хлябово, Тополовграско, Сакар пл. България

833, 834, 835 897

Молибденит 834
Пршибрам, Чехия
698
 
Волынь, Украйна
323
 
морденит Долна кула 1 (Чолаковци), Източни Родопи, България
729
Морденит 729
с. Груево, Източни Родопи, България
728
 
мраморен оникс пещера Дали-Юра, Карлюк, Туркмения
408
 
мурманит Колски полуостров
461
Мурманит461
мусковит Русия
58. 59
 
натролит Кольский п-ов, Русия
369
 
с. Банево, Бургас; кариерата, България
950, 951
 
натролит, аналцим с. Банево, Бургас; кариерата, България
701
 
нефелин, сфен, натролит? шахта Материальная, Хибини, Кольский п-ов, Русия
366
 
норсетит Кремиковци, България
872, 880, 881,
Норсетит881
обсидиан Армения
357
 
района на с. Зорница; Кърджали, Източни Родопи, България
694
 
района на с. Постник, Гургулица, Зорница; Кърджали, Източни Родопи, България
636
 
Оливенит Шерловая гора, Русия
348
 
олигоклаз (лунен камък) Кольский п-ов, Русия
370
 
мест. Чупа (Карелия), Русия
31
 
опал между с. Воден и с. Сусам до Хасковски минерални бани, България
635
 
с. Гургулица, Родопи, България
634, 640
 
с. Комунига, Родопи, България
639
 
с. Конево, Родопи, България
643
 
с. Перперек Родопи, България
693
 
с. Рабово (Хасковско), Родопи, България
637
 
Светослав, Родопи, България
619, 620
 
опал (кахолонг) м. Селце, с. Дорково, Велинградско, България
787
 
опал огнен Нановица, България
679
 
Русия
444
 
опализирано дърво с. Драгойново, България
572
 
с. Перперек, Родопи, България
641
 
Хасковски минерални бани, кариерата до стадиона, България
503, 504
 
ортоклаз Волын, Украйна
51, 57
 
ортоклаз (бавенитов срастък) Владая, София; България
680
 
ортоклаз, албит, олигоклаз Латинка, Родопи, България
719
 
осаризаваит р-к Чала, Спахиевско рудно поле, Хасковско, България
656
 
палигорскит мина Росен, Бургас, България
513
 
пектолит (натриев) гр. Асбест, Урал, Русия
389
 
пектолит (по далхаелит), астрофилит Хибини, Кольский п-ов, Русия
365
 
пектолит с. Асбест, Екатеринбургска обл. Урал, Русия
382
 
пирит язовир Куйбишев, Симбирск, Русия
93, 301, 309
 
м. Росен ?
106, 113
 
Мадан, р-к "9 септември", Родопи, България
82, 291
 
Цар Асен, България
594
 
пирит, кварц, калцит (розов) м. Росен, България
109
 
пирит, епидот Куржункуль, Казахстан
858
 
пироморфит? Маджарово, Източни Родопи, България
777
 
пирофилит, турмалин Березовское местор. Урал, Русия
358
 
Полилитонит, кварц Колгутинско находище Г. Алтай, Русия
347
 
пренит с. Горни Лозен, Лозенска планина, Софийско, България
817
 
пренит, епидот, хабазит Владая, Витоша, България
675
Пренит675
псиломелан (=романешит) Кремиковци, България
883
 
Лаврион, п-ов Атика, Гърция
849
 
рамзаит (син. лоренценит) Флора гора, Ловозеро, Колски полуостров, Русия
836
Рамзаит 836
реалгар Марешница, Източни Родопи, България
672,
Реалгар 672
м. Алшар, планина Кожуф, Кавадарци, Македония
808
 
родонит Русия
441
 
родохрозит, кварц манганово нах. Еньовче, Родопи, България
702
 
рудник Давидково, Родопи, България
653
Rhodochrosite653
родохрозит, кварц, сфалерит р-к Еньовче, Родопи, България
507
 
родохрозит, стилбит кварц р-к Еньовче, Родопи, България
540
 
родохрозит, стилбит, сфалерит, галенит, халкопирит рудник Давидково, Родопи
652
Rhdodochrosite652
родохрозит Кремиковци, България
783, 882,
Родохрозит 783 Родохрозит882
рутениридосмин около Златоуст, Илмени, Урал, Русия
663
 
рутил нах. Канарата, с. Хлябово, Сакар планина, България
899, 936,
в нива около Прилеп, Македония
810
 
Сарановско находище, Урал, Русия
388
 
Слюдорудник, Урал, Русия
395, 396
 
рутил, парагонит Слюдорудник, Урал, Русия
391, 393, 394
 
рутил, илменит южно от Тополовград, Сакар пл. България
790, 791,
Рутил 791
санидин Витоша, България
558
 
с. Долно Брястово, Хасковско, Родопи, България
929,
 
с. Коприва,
564
 

сантабарбараит = оксикерченит

г. Керч, Трета черноморска кариера, Крим, Украйна
131, 315,140, 144, 147, 155
Сантабарбараит315
сардер Нановица
561
 
серицит (псевдоморфоза по ортоклаз) Волынско находище, Украйна
52
 
серпентин Сарановско находище, Урал, Русия
383
 
сидерит (сламен) Лаврион, п-ов Атика, Гърция
851
 
сидерит Волынско находище, Украйна
322
 
сидерит Кремиковци, България
941
 
сидерит, донбасит Донецкий кряж
349
 
смитсонит Лаврион, п-ов Атика, Гърция
847
 
спесартин, мусковит, плагиоклаз Латинка, Родопи, България
544
 
сребро, самородно Сарбай, Казахстан
661
 
Саса, Македония
662
сребро662
сребро самородно, пирсеит Осиково, Маданско рудно поле, Родопи, Българиря
660
 
ставролит с. Орешник, Тополовградско, България
715, 716, 733,795, 796, 797, 798, 799, 896, 934, 935,
Ставролит 715

Колски п-ов, Русия

454
 
стелерит

Арнаутска река, Бургаско

457, 458
 
стронцианит Карасук, Тува, Русия
340
 
сфалерит (клейофан), галенит нах. Могилата, Мадан, България
725
 
сфалерит, галенит, пирит, калцит, кварц р-к "9-ти септември" кв. Шаренка, Мадан, Родопи, България
80
 
сфен (титанит) находище Канарата, с. Хлябово, Сакар планина, България
898,
Титанит898
Витоша, с. Владая
624, 655
 
шахта Материальная, Хибини, Русия
377
 
сфен, нефелин, егирин Кольский п-ов, Русия
371 - 373
 
сфен, хлорит, хромит, уваровит Сарановско находище, Урал, Русия
325
 
сяра Воднинско находище Самарска обл. Русия
63
 
Гаурдак, Туркмения
406
 
Русия
500
 
сяра, гипс Гаурдак, Туркмения
405
SulphurGypsum405
талк, хематит Шабри, Урал, Екатеринбургска обл. Русия
550,
Талк 550
тиролит мина Запачица, Стара планина, България
674
топаз Адун Чулон, Забайкалие, Русия
695
 
Волынско находище, Украйна
54-56, 553
 
Минас Жерайс, Бразилия
730
 
Шерловая гора, Забайкалие, Русия
11, 375
 
топаз, берил, турмалин Шерловая гора, Забайкалье, Русия
12
 
травертин Гаурдак, Туркмения
409
турмалин Берьозовско находище, Урал, Русия
44
 
кариерата за изумруди п. Малышева (около гр. Асбест), Урал, Русия
398
 
оазис Ширмахер, планина Аеродромная, Западна Антарктида
569
 
с. Латинка
588
 
северно от с. Хлябово, Сакар пл., България
734, 435, 933,
 
Плана пл. Софийско, България
567, 568
 
с. Владая, София, България
532, 538, 566, 760,
 
тюркоаз Спахиево, Хасковско, България
508, 570
Тюркоаз
уваровит, кемерерит, хромит Сарановско находище, Урал, Русия
384
 
уваровит, хромит Сарановско находище, Урал, Русия
17, 34, 384
уваровит384 Уваровит17
усингит, натролит, егирин, евдиалит, нефелин Ловозеро, Хибини, Кольский п-ов, Русия
368
 
факолит (хабазит) с. Бараци, Източни Родопи, България
727, 870
 
фаялит ? Челопеч
708
 
фенакит, хлорит кариерата за изумруди п. Малышева, Урал, Русия
401
флуорит Кугитангтау, Туркмения
762,
 

Славянка

873
 
Михалково, България
598, 599, 761,
 
Русия
310
 
Усугли, Забайкалие, Русия
411
 
Лаврион, п-ов Атика, Гърция
842
флуорит 842
Монголия?
647
 

фуксит (хромов мусковит)

 

нах. Света Марина, И. Родопи, България
446
с.Сизан-Си, район Монтероза, Алпи, Италия
945
хабазит, епидот с. Черноморец, кариера Кайряка, Бургаско, България
535
 
халит Русия
438
 
халкопирит Росенско рудно поле, Бургаско, България
98, 105, 107
 
Осиково, Маданско рудно поле, България
665
 
Рудните планини, Германия
351
 
халкоприт, кварц Маданско рудно поле, България
884
 
халкопирит, борнит м. Росен
125
 
халкоприт, галенит, сфалерит, кварц Осиково, Маданско рудно поле, България
666
Халкопирит666
халцедон Волынское мест.
53
 
с. Зорница, Източни Родопи, България
696
 
Стрелбището, Момчилград
590, 592
 
южно от кв. Гледка- Кърджали
126
 
халцедон (псевдоморфоза по асбест) Горбуново, Екатеринбургска обл. Урал, Русия
390
 
хармотом, хейландит с. Златолист, И. Родопи, България
948
 
хематит Гематитовая горка п. Шабры, Свердловска обл. Русия
16
 
Кремиковци, България
649
 
хематит (спекуларит) Кремиковци, България
723, 724
 
хесонит (гранат) Урдини езера, Рила
605
 
хиалит с. Татарево, Хасковско, България
606, 642
 
с. Широко поле, Кърджали, България
591
 
хлорит, рутил Сарановско находище, Урал, Русия
385
 
хризокола Дашкесан, Азербайджан
334
 
р-к Елшица
607
 
хризолит Якутия?
404
 
царегородцевит Мань Хамбо, Северен Урал
614
Царегородцевит 614
целестин Арык, Туркмения
172, 853, 854, 855, 856
 
Бейнеу кър, Туркмения
857
 
Водинское, Русия
342
Celestine324
кариера между с. Алваново и с. Пробуда (Търговище), България
557
 
Туркмения
20
 
целестин, калцит с. Крушевец, кариерата, Бургаско, България
547
 
церусит Ушкатин, Казахстан
859
 
Маджарово, България
625
 
рудник Страшимир, Мадански район, Родопи, България
509
 
циркон Колски полуостров? Русия
780
Циркон780
Кричим, България
786
 циркон786
Потанина планина, Урал, гр. Кыштым, Русия
380
 
циркон (хиацинт) Потанина гора, гр. Кыштым, Урал, Русия
381
 
циркон, ортит Кричим, минерални бани, България
608
 
шпинел, клинохумит, форстерит Бяла река, Баюви дупки, Пирин, България
565
 
щербаковит, натрофосфат, магнезиоастрофилит шахта Материальная, Хибини, Кольски п-ов, Русия
361
 
ярозит Лаврион, п-ов Атика, Гърция
850
 

 


Главна страница | Колекция от фосили | Връзки